Elevage Ling Dechen Chihuahuas -Love me Tender - Luis Vuitton

promenade avec 1 chihuahua femelle poil court et 1 chihuahua mâle poil long"

chihuahua chihuahua miniature Louise Anne