chihuahua

Elevage Ling Dechen Chihuahuas -Love me Tender - Luis Vuitton

Elevage Ling Dechen Chihuahuas -Love me Tender - Luis Vuitton

promenade avec 1 chihuahua femelle poil court et 1 chihuahua mâle poil long"

Louise Anne chihuahua chihuahua miniature

lee-one

lee-one

chihuahua femelle poil long LOF"

chihuahua

LUIS VUITTON chihuahua mâle poil long

LUIS VUITTON chihuahua mâle poil long

Né le 29/5/2015 élevage ling dechen"

chihuahua